lorne bay — lorne bay
100 yo — 100 cm
Awatar użytkownika
about
Oh won't you come with me where the ocean meets the sky
And as the clouds roll by we'll sing the song of the sea
regulamin forum
spis obowiązujących zasad

zasady ogólne
001. Rejestracja na forum jest równoznaczna z akceptacją regulaminu. Każda jego zmiana zapowiedziana będzie w temacie OGŁOSZENIA ADMINISTRACJI.
002. W przypadku braku odpowiedniego zapisu w regulaminie obowiązują ustalenia zawarte w odpowiednich działach, a nieznajomość zawartych tam zasad nie zwalnia z ich przestrzegania. W przypadku kwestii spornych, których rozwiązanie nie jest uregulowane przez regulamin, administracja zastrzega sobie prawo do rozstrzygania ich indywidualnie.
003. Forum kieruje ekipa techniczna (administracja), do której należy kierować wszelkie pytania, zażalenia i prośby.
004. Umieszczanie na forum treści pornograficznych, rasistowskich, nazistowskich, ksenofobicznych etc. jest surowo zabronione.
005. Wszelkie zaistniałe spory należy rozstrzygać drogą prywatną w sposób kulturalny i z zachowaniem wzajemnego szacunku. W przypadku, w którym niezbędna będzie interwencja Administracji, należy zgłosić się do wybranego członka ekipy technicznej i wtajemniczyć go w zaistniały konflikt.
006. Wszyscy użytkownicy forum są sobie równi - mają dokładnie te same przywileje i objęci są tymi samymi zasadami, co inni.
007. Treści zamieszczane na forum Lorne Bay są własnością Administracji, dlatego uprasza się o niekopiowanie ich. Są to między innymi teksty, kody, jak i szata graficzna.
008. O wszystkich zaistniałych na forum błędach należy informować Administrację, czy to w odpowiednim do tego temacie, czy drogą prywatną.
009. Na Lorne Bay panuje całkowity zakaz przywłaszczania sobie cudzych postów, kart postaci etc. Wszelkie próby kradzieży nie swoich prac karane będą ostrzeżeniem.
010. Na forum obowiązuje czas rzeczywisty i wszystkie rozgrywki powinny się w nim zawierać (wykluczając działy alternatywnej rzeczywistości i retrospekcji).
011. W przypadku podawania godzin w regulaminie oraz innych tematach organizacyjnych, godziny te dotyczą czasu forumowego, chyba że Administracja powiadomiła użytkowników o innym rozwiązaniu.
012. Zabrania się promowania innych forów i witryn poprzez Lorne Bay.
013. Zabrania się obrażania i negatywnego nastawiania użytkowników do innych forów poprzez Lorne Bay.
014. Niezależnie od licznych legend, jakie można znaleźć w Lorne Bay, na forum nie występują siły nadprzyrodzone.
015. Niektóre z ikon (znanych także jako rangi) tworzone są specjalnie na potrzeby Lorne Bay i zabrania się korzystania z nich bez zgody oraz wiedzy Administracji, a także wynoszenia ich na zewnętrzne strony i serwery.
Techniczne
001. Wypełnienie pól profilowych jest obowiązkowe. Wyjątek stanowią pola "nick", "kalendarz" oraz "instagram".
002. Avatary na forum skalowane są do wymiarów 200x320px, automatycznie dostosowując się do wskazanego formatu; dopuszcza się więc korzystanie z grafik o większych rozmiarach. Grafika musi przedstawiać postać realną i nie może prezentować innej osoby niż ta, którą zgodnie z regulaminem dany gracz do niej przypisał.
003. Niedozwolone jest wykorzystywanie gifów oraz fan artów (digital painting i pozostałe formy grafiki) w formie avatarów.
004. Przed oddaniem karty postaci do sprawdzenia należy zarezerwować wybrany wizerunek w odpowiednim dziale.
005. Wizerunek postaci może być powielony przez dwie lub więcej postaci, jeśli użytkownicy wyrażą chęć posiadania bliźniąt jednojajowych. W tym przypadku należy jednak wspomnieć o posiadanych bliźniętach w przynajmniej jednej karcie postaci rodzeństwa.
006. Każdy gracz ma prawo do posiadania trzech postaci, które posiadają bliźnięta jednojajowe.
007. Czas trwania rezerwacji dla bliźniąt jednojajowych liczony jest od momentu wstawienia pierwszej rezerwacji.
008. W przypadku powstawania drugiego bliźniaka jednojajowego dla postaci już aktywnej, pierwotny właściciel wizerunku nie może wpaść do grupy nieaktywnej przed napisaniem przez drugiego bliźniaka pierwszego posta. Oznacza to, że aby zarezerwować czyjś wizerunek na bliźniaka i zrobić rodzeństwo, pierwotny właściciel wizerunku musi być aktywnym graczem - aż do momentu, w którym drugi właściciel wizerunku nie stanie się aktywny na mocy pierwszego posta, a nie jedynie otrzymanego poprzez akceptację karty postaci koloru. Niezastosowanie się do tej zasady skutkować będzie zwolnieniem się wizerunku w momencie, w którym pierwotny posiadacz wizerunku wpadnie do grupy nieaktywnej.
009. Każdy gracz zobowiązany jest to wypełnienia pola "multikonta", a zatem do wypisania wszystkich posiadanych kont i podlinkowania ich w profilach swoich postaci.
POSTAĆ
001. Każda postać jest przypisana do jednego konta, przy czym zabronione jest przejmowanie postaci innego gracza.
002. Zabrania się tworzenia na forum postaci, które będą dokładnym odwzorowaniem osób realnych i bohaterów z popkultury (książka, film, serial, gra, itp). Administracja zastrzega sobie prawo do odmowy akceptacji, jeśli przedstawiona historia postaci znacznie odbiega od granic dobrego smaku i w sposób rażący łamie akceptowalne normy społeczne.
003. Na forum zabronione jest dublowanie imion oraz przydomków postaci. Za dublowanie uznaje się używanie w loginie zajętego już imienia bądź skrótu (zdrobnienia) istniejącej postaci, który widnieje w spisie zajętych wizerunków, oraz zawieranie ich w dowolnym miejscu karty postaci (np. używanie drugiego imienia bądź przezwiska). Administracja dodatkowo rości sobie prawo do ingerencji, gdy gracz nagminnie posługuje się zajętym imieniem/skrótem w postach fabularnych, choć jego karta postaci zaakceptowana została z innymi personaliami. Jedynym wyjątkiem, w którym dopuszcza się dublowanie powyższych, jest sytuacja, gdy gracz przywraca nieaktywną postać noszącą imię zajęte w danym momencie przez inną aktywną postać.
 • a) Za zajęte personalia uważa się wszystkie te, które zostały wymienione w temacie spisy wizerunków (KLIK).
  b) Każdy użytkownik ma prawo do zastrzeżenia dwóch imion - jednego pełnego z karty postaci i jednego skrótu zawartego w cudzysłowiu w karcie postaci lub w nicku postaci. Skrót można zastrzec tylko na poziomie akceptacji karty postaci, w późniejszym czasie będzie to niemożliwe.
  c) W przypadku kwestii spornych administracja zastrzega sobie prawo do rozstrzygania poszczególnych sytuacji indywidualnie.
004. Postać nieaktywna traci prawo do personaliów i możliwe jest ich przejęcie przez inne konta. W przypadku aktywacji konta, którego dane zostały zajęte przez innego użytkownika - konto, które się aktywuje może złożyć zamówienie na nowe personalia i zachować swoją postać. Istnieje też możliwość, aby oba konta korzystały z tego samego imienia/nazwiska, ale wówczas aktywowane konto musi uzyskać zgodę użytkownika, do którego w chwili aktywacji należały dane personalia.
005. Powielanie nazwisko możliwe jest jedynie w obrębie rodziny. Każdy gracz ma możliwość zastrzeżenia dwóch nazwisk, o ile przynajmniej jedno z nich nosi inna aktywna na forum postać (np. mężatka posługująca się nazwiskiem panieńskim - własnym i ślubnym - dzielonym z postacią męża). W przypadku powielania nazwisk przez kolejnych członków rodziny, w poście podbijającym kartę postaci należy oznaczyć przynajmniej jednego, aktywnego na forum posiadacza danego nazwiska.
006. Zaleca się wybieranie miejsca pracy z dostępnych na forum opcji, umieszczonych w spisie miejsc pracy (KLIK). Stworzenie nowego miejsca pracy jest możliwe tylko i wyłącznie po wcześniejszej konsultacji z administracją, celem tej procedury jest zachowanie realizmu i charakterystyki małego miasteczka.
MULTIKONTA
001. Każdy gracz może posiadać cztery konta nieobjęte żadnymi ograniczeniami.
002. Tworzenie kont powyżej wskazanego limitu jest możliwe wyłącznie po otrzymaniu zgody od całej Administracji. Każde tworzone konto musi być zgłoszone Administracji drogą prywatną na konto Lorne Bay, bez względu na to, czy powstaje ono w oparciu o progi postowe czy kupon multikonto/multikonto pro. W zgłoszeniu należy wykazać wszystkie posiadane aktywne konta oraz zgromadzone na nich liczby postów.
003. Użytkownik ubiegający się o nowe konto powinien być zaangażowany w losy forum, a także zachowywać pozytywny dialog na linii użytkownik - administracja - forum.
004. Administracja ma prawo do niewyrażenia zgody na powstanie kolejnego konta, jeśli działania użytkownika będą sprzeczne z wartościami forum wyznaczonymi przez regulamin.
005. Każda prośba o multikonto jest rozpatrywana indywidualnie.
006. Tworzenie kont 5 - 8 umożliwia kupon “multikonto” bądź poniższa rozpiska postowa:
 • • 5 konto = po 15 postów fabularnych na czterech kontach;
  • 6 konto = po 30 postów na czterech kontach, 15 na posiadającym najmniej postów;
  • 7 konto = po 45 postów na pięciu kontach, 15 na posiadającym najmniej postów;
  • 8 konto = po 60 postów na sześciu kontach, 15 na posiadającym najmniej postów.
007. Tworzenie kont 9+ umożliwiają następujące zasady:
 • w przypadku progów postowych
  • 9 konto = 450 postów łącznie na siedmiu kontach, 15 na posiadającym najmniej postów;
  • 10 konto = 500 postów łącznie na ośmiu kontach, 15 na posiadającym najmniej postów;
  • 11 konto = 550 postów łącznie na dziewięciu kontach, 15 na posiadającym najmniej postów;


  w przypadku posiadania kuponu “multikonto pro”
  • 9 konto = 300 postów łącznie + kupon;
  • 10 konto = 350 postów łącznie + kupon;
  • 11 konto = 400 postów łącznie + kupon
KARTA POSTACI
001. Każdy gracz chcący być częścią gry fabularnej na Lorne Bay musi posiadać zaakceptowaną kartę postaci.
002. Karty oczekujące na akceptację muszą być dodane w subforum w trakcie tworzenia (KILK), a ich ukończenie powinno być zgłoszone poprzez podbicie tematu karty dowolnym postem. Aby przyspieszyć proces akceptacji karty można oznaczyć konto LorneBay poprzez @, aczkolwiek nie jest to obligatoryjne.
003. Szacowany czas sprawdzenia karty postaci przez administrację wynosi 24h od momentu jej podbicia przez użytkownika, jednak w wyniku sytuacji losowej może ulec to zmianie.
004. Wszystkie uwagi dotyczące karty będą wysyłane do użytkownika poprzez prywatną wiadomość, a użytkownik zyskuje tym samym 48h na naniesienie poprawek. Po tym czasie wizerunek wraca do obiegu, chyba że rezerwacja stanowi inaczej.
005. Przed rozpoczęciem rozgrywki fabularnej istnieje możliwość wprowadzenia drobnych zmian w karcie postaci, co należy skonsultować z Administracją drogą prywatną.
006. Dopuszcza się wprowadzenie zmian do karty postaci w przypadku konta, na którym pojawiły się już posty (ich ilość nie wpływa na decyzję administracji), o ile zmiany te wynikają bezpośrednio z rozwoju fabularnego lub przyczyn niezależnych od gracza. Prośby o dokonanie zmian w karcie postaci powinny być kierowane na oficjalne konto Lorne Bay z dokładnym wyjaśnieniem powodów ich potencjalnego wprowadzenia. Administracja może zabronić wprowadzenia zmian, jeśli te będą sugerować próbę stworzenia nowej postaci na istniejącym koncie lub będą niezgodne z innymi założeniami forum, jak i regulaminem.
007. Zgodę na ingerencję MG w życie danej postaci, użytkownik określa na poziomie karty postaci, przez wypełnienie punktu "Czy wyrażasz zgodę na ingerencję MG?".
008. Tworzenie multikonta z wykorzystaniem kuponu "multikonto" lub "multikonto pro" nie zwalnia z obowiązku zgłoszenia takiej czynności administracji i uzyskania od niej zgody. Do tego celu należy wykorzystywać tylko i wyłącznie konto Lorne Bay.
Rezerwacja wizerunku
001. Z jednego konta można zarezerwować maksymalnie dwa wizerunki - jeden podstawowy i jeden dodatkowy.
002. Rezerwacja podstawowa ważna jest przez 72h. Istnieje możliwość przedłużenia jej do 7 dni (wówczas należy napisać w tej sprawie pw na konto Lorne Bay).
003. Rezerwacja dodatkowa ważna jest przez 24h (bez możliwości przedłużenia). W tym czasie trzeba odebrać ją na konto docelowe - takie, które będzie korzystać z tego wizerunku.
004. Przez odbiór rezerwacji dodatkowej na docelowe konto rozumie się zacytowanie posta z rezerwacją, opcjonalnie dopisując dowolną adnotację.
005. Przedłużona rezerwacja zawsze obowiązuje do godziny 23:59 ostatniego dnia, więc jej przejęcie możliwe jest dopiero o godzinie 0:00 dnia następnego.
006. Rezerwacje, której nie przedłużono, można przejąć od razu po upłynięciu jej ważności, zgodnej z godziną wpisaną na listę rezerwacji. Przykładowo, jeśli rezerwację wpisano o 12:35 i nie została ona przedłużona, można ją przejąć o godzinie 12:36.
007. Ten sam wizerunek gracz może zarezerwować maksymalnie 3 razy (niezależnie od konta, panuje zasada - 3 rezerwacje na użytkownika, a nie 3 rezerwacje na konto).
008. Rezerwację tego samego wizerunku można złożyć dopiero po upłynięciu pełnego tygodnia (7 dni), od wygaśnięcia 3 rezerwacji.
009. Rezerwacja wizerunku z konta nieaktywnego traktowana jest jako rezerwacja dodatkowa na czas aktywacji, więc obowiązuje 24h (w przypadku złożenia z takiego konta rezerwacji podstawowej, administracja będzie ją zamieniać na dodatkową).
010. Rezerwacje opcjonalne, typu "jeśli nie złapię wizerunku A, to rezerwuję wizerunek B" nie będą uznawane.
011. Gdy dla bliźniąt jednojajowych pojawią się dwie rezerwacje z różnych kont, obowiązuje czas podany w pierwszej z tych rezerwacji.
012. Konta, które oddały do sprawdzenia kartę postaci ze wpisanym wizerunkiem, którego uprzednio nie zarezerwowały, nie otrzymają akceptacji - niezależnie od tego, czy w chwili sprawdzania wizerunek był wolny, czy nie.
013. Jednorazowo dopuszcza się zmianę rezerwacji podstawowej na dodatkową, jednak w przypadku jej odebrania na inne konto niemożliwe jest przedłużenie takiej rezerwacji (będzie ona ważna maksymalnie 72h).
014. W przypadku, w którym użytkownik dodał posta po upłynięciu regulaminowych 10 dni, ale w tym czasie nikt nie zarezerwował jego wizerunku, ani nie został przeniesiony do grupy nieaktywnych - nie jest zobowiązany do aktywacji. Oznacza to, że jego postać wciąż pozostaje aktywna, a wizerunek przypisany do jego konta.
015. W przypadku dokonania rezerwacji podstawowej i chęci zarezerwowania innego wizerunku jako podstawowego konieczny jest dopisek o rezygnacji z poprzednio dokonanej rezerwacji jeśli pozostaje ona aktywna. Nie dopuszcza się posiadania dwóch rezerwacji podstawowych.
Zmiana wizerunku
001. Zmienić rezerwację z wizerunku A na wizerunek B (w momencie, gdy użytkownik nie skończył jeszcze swojej kp) można jedynie z tego samego konta, z którego wpłynęła rezerwacja A.
002. Zmiana wyglądu u postaci aktywnej musi odbywać się z udziałem konta, na którym będzie zachodziła zmiana. Możliwe jest odebranie wizerunku od innego użytkownika, jednak musi być on odebrany na docelowe konto. Po dokonaniu rezerwacji, należy wypełnić odpowiedni kod w zamówieniach.
003. Wizerunek wykorzystywany do zmiany wyglądu traktowany jest jako rezerwacja dodatkowa, więc obowiązuje 24h.
004. Po zaakceptowaniu karty postaci istnieje możliwość dwukrotnej zmiany wizerunku, a każdą z nich należy zgłosić w temacie ZAMÓWIENIA. Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy wizerunek postaci został zajęty przez innego gracza. W takim przypadku obowiązują ustalenia z podpunktu 7 rubryki “nieaktywność”.
005. W przypadku zmiany wizerunku, wizerunek z którego gracz rezygnuje wraca do obiegu po upłynięciu godziny czasu forumowego. (przykładowo, jeśli ktoś zmienił wizerunek o 12:37, jego poprzedni wizerunek można złapać o godzinie 13:38).
Nieaktywność
001. Postać, na której koncie w ciągu pięciu dni od zaakceptowania karty postaci nie pojawi się pierwszy post fabularny, trafia do grupy nieaktywnych.
002. Postać, na której koncie kolejny post nie pojawi się w ciągu dziesięciu dni, trafia do grupy nieaktywnych. Wyjątek stanowią osoby przebywające na nieobecności.
003. Czas na napisanie posta piątego i dziesiątego dnia kończy się o godzinie 23:59, o godzinie 00:00 wizerunek może przejąć inny użytkownik.
004. Aby wydobyć postać z grupy nieaktywnych należy w odpowiednim temacie zarezerwować wizerunek postaci, upewniając się, że nie jest on zajęty przez innego gracza. Następnie należy napisać post fabularny i zgłosić to w temacie zamówienia(KILK).
005. Postać, która znalazła się w grupie nieaktywnych może zostać przywrócona do gry w ciągu 24h (liczone od dnia, w którym upłynął jej czas na napisanie posta fabularnego) bez konieczności zachowania wymogów postowych dotyczących tworzenia multikont (3 podpunktu rubryki “multikonta”). W tym czasie nie może jednak zostać utworzone żadne nowe multikonto.
006. Postaciom nieaktywnym nie przysługują przywileje posiadane przez postacie aktywne. Nie mogą one brać udziału w eventach, konkursach i innych atrakcjach organizowanych przez MG czy Administratorów. Nie zwalnia ich to jednak z przestrzegania zasad zawartych w regulaminie.
007. Postać przywracana z nieaktywnych może wrócić z nowym wizerunkiem do gry na forum, jednak taka zmiana traktowana jest jako możliwość dwukrotnej zmiany wizerunku. Wyjątkiem pozostaje sytuacja, w której postać nieaktywna nie może wrócić z poprzednim wizerunkiem, gdyż ten obecnie zajęty jest przez innego gracza. W takim przypadku zmiana wyglądu nie jest wliczana w standardowe ograniczenie zmiany wizerunku.
008. W momencie aktywacji postaci możliwe jest wprowadzenie jedynie kosmetycznych poprawek w karcie postaci, takich jak zmiana nazwiska, miejsca zamieszkania czy stanu cywilnego postaci.
Dezaktywacja
001. Każdy gracz może dezaktywować swoją postać bez żadnych konsekwencji. By tego dokonać, powinien wypełnić specjalny formularz, który odnajdzie w dziale zamówienia(KILK).
002. W przypadku dezaktywacji postaci, jej wizerunek można przejąć po upływie pełnej godziny. Przykładowo, jeśli postać dezaktywowała się o 12:35, jej wizerunek można zarezerwować o 13:36.
003. Pomiędzy "dezaktywacją" a ponowną "aktywacją" postaci X musi upłynąć co najmniej dziesięć dni (liczone godzinowo).
004. Temat "aktywacji" oraz "dezaktywacji" dostępny jest do wglądu publicznego w subforum "archiwum".
Usuwanie kont
001. Konta, które nie wstawiły bądź nie dokończyły kart postaci, są usuwane w terminie miesiąca od daty ostatniego zalogowania na forum.
Nieobecność & wydłużony czas na posty
001. Aby ubiegać się o pierwszą nieobecność należy napisać minimum 5 postów na każdym koncie (posty z kilku multikont nie sumują się).
002. Maksymalna długość zgłoszonej nieobecności to 2 tygodnie.
003. Użytkownik ma prawo ubiegać się o dłuższą nieobecność, należy wówczas uzgodnić ją z administracją za pośrednictwem wiadomości prywatnych kierowanych na konto Lorne Bay. Maksymalny okres nieobecności (po przedłużeniu jej za zgodą administracji oraz odpowiednim kuponem) nie może przekroczyć 4 tygodni.
004. Aby zgłosić następną nieobecność, należy napisać minimum 5 postów fabularnych po powrocie z poprzedniej nieobecności i/lub w jej trakcie (po 5 na każde zgłoszone konto - posty z kilku multikont nie sumują się).
005. Do czasu trwania nieobecności dopisane są dodatkowe 3 dni na powrót.
006. Nieobecność kończy się o godzinie 23:59 ostatniego dni jej trwania.
007. Postać nieaktywna nie może ubiegać się o przyznanie nieobecności.
008. Dopuszcza się zgłoszenie nieobecności za innego gracza.
009. Każdy gracz ma prawo wydłużyć (na okres miesiąca) czas na napisanie posta do 14 dni, za pomocą kuponu "posty". W przypadku zgłoszenia nieobecności podczas aktywnego kuponu, gracz nie może ubiegać się o jej wydłużenie - maksymalny czas zgłoszonej nieobecności może wynieść wówczas dwa tygodnie + trzy dni na powrót.
010. W przypadku chęci skorzystania z kuponu "posty" po zakończonej nieobecności, należy napisać minimum 3 nowe posty fabularne po powrocie i/lub w trakcie trwania nieobecności (po 3 na każde zgłoszone konto - posty z kilku multikont nie sumują się).
miejsca pracy
001. Jedno konto może dokonać rezerwacji jednego miejsca pracy na czas 72h z możliwością przedłużenia do 7 dni.
002. W celu dokonania przedłużenia rezerwacji należy napisać pw na konto Lorne Bay.
003. Karta postaci, w której użytkownik wpisał zawód niepowielany zarezerwowany przez kogoś innego, nie będzie akceptowana. Przez zawody niepowielane rozumie się te, które z przyczyn zrozumiałych nie mogą należeć do dwóch postaci, przykładowo w szpitalu może być jeden dyrektor, ale może być wiele pielęgniarek.
004. Rezerwacja miejsca pracy nie jest obowiązkowa - jeśli użytkownik odda do sprawdzenia kartę postaci z zawodem, który w chwili sprawdzenia nie będzie ani zarezerwowany ani zajęty - użytkownik ten otrzyma akceptację.
005. Dopuszcza się zarezerwowanie miejsca pracy dla innego gracza, należy wówczas zaznaczyć to w miejscu "nick postaci".
Posty fabularne
001. Za posty fabularne uważa się cały dział Lorne Bay i Departures, rozmowy telefoniczne, retrospekcje i rozgrywki eventowe (chyba że w temacie Administracja ustaliła inaczej).
002. Minimalna długość posta fabularnego nie powinna być krótsza od 1200 znaków wraz ze spacjami.
003. Na forum dozwolona jest multilokacja (pisanie w kilku tematach jednocześnie) pod warunkiem zachowania chronologii zdarzeń.
004. Zabrania się prowadzenia rozgrywek między swoimi postaciami (wyjątek stanowią sesje grupowe oraz eventy, chyba że w temacie Mistrz Gry ustalił inaczej).
005. Lokację zajmowaną przez innych użytkowników można przejąć, kiedy ostatni post pojawił się 10 dni temu, lub postać biorąca udział w danym wątku jest nieaktywna. Wyjątek stanowi sytuacja, w której co najmniej jeden z użytkowników przebywa na nieobecności.
006. Posty o tematyce erotycznej i/lub brutalnej należy zamieszczać z włączoną opcją "hide” lub “spoiler”.
007. Zabrania się uśmiercania i okaleczania postaci innych użytkowników bez ich uprzedniej zgody i kontaktu z ekipą techniczną.
008. Mistrz Gry uprawniony jest do reagowania w sytuacji, w której postać w sposób lekkomyślny i daleki od realizmu naraża życie swoje lub postaci, z którą toczy wątek.
009. Zabrania się ingerencji w czyjąś rozgrywkę fabularną, jeżeli osoby biorące w niej udział nie wyraziły na to uprzedniej zgody. Dotyczy to także rozpowszechniania informacji, których postać nie była w stanie usłyszeć lub poznać.
010. Na forum zabrania się prowadzenia działań, które mają na celu sztuczną ochronę wizerunku oraz takich, które potraktowane mogą zostać jako próba oszustwa graczy i Administracji. Za podobne działania uznajemy:
- przeklejanie na forum posta, którego napisało się na innym forum (wyjątek stanowi tzw. "przeprowadzka" postaci z innego forum - w tym przypadku należy skontaktować się z Administracją);
- przeklejanie posta daną postacią, którego napisało się uprzednio inną postacią na tym samym forum, lecz w innym terminie;
- kasowanie ostatniego napisanego posta i wklejanie go ponownie, w celu przedłużenia czasu na napisanie kolejnego.
011. Wszelkie próby powyżej opisanych działań traktowane będą jako naruszenie regulaminu i piętnowane będą upomnieniami. Ponadto posty dodane w ten sposób nie będą akceptowane jako zgodne z regulaminem, a więc nie będą mogły chronić gracza przed utratą wizerunku.
012. Ciąża postaci powinna trwać minimum cztery realne miesiące.
013. Posty w dziale Alternatywna rzeczywistość naliczane są do progów postowych (np. niezbędnych do utworzenia kolejnego multikonta), chronią także przed utratą koloru, ale nie mogą stanowić jedynego rozgrywanego wątku w którym bierze udział postać.
014. W przypadku zdublowania posta (wysłania go podwójnie), gracz zobowiązany jest do zgłoszenia takiej sytuacji administracji, w celu usunięcia nadprogramowej wiadomości i uniknięcia sztucznego nabijania licznika postów.
twórcza foka
lorne bay
brak multikont